Buldan ilçesi hakkında merak edilenleri ve Buldanımıza dair bilgileri  özet olarak sizlerle paylaşmak istedik. Başlıklar halinde tarihi, yemekleri, ürünleri, hayat ve ulaşım gibi bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

BULDAN TARİHİ EVLER

Eski Buldan evleri Kentsel SİT Kapsamında koruma altına alınmış olup özellikleri korunmaya çalışılmaktadır. Geçmiş yıllarda bilinçsizce yıkımına izin verilen ve yerlerine beton evlerin yapıldığı eski Buldan evleri Safranbolu evlerinden daha üstün iken sayıca az kalmış bulunmaktadır. Ahşap ve cumbalı olan eski Buldan evlerinin saçak ve bacaları ,Cumbalı sundurmaları ayrı bir güzellik taşır. Bacalarda göze çarpan gerdanlıklar bambaşkadır. Aynı zamanda bu evler birbirinin Manzarasını engellememektedir.

Buldan (Denizli) pilot bölgesi kentsel kültür varlıkları ikinci dönem alan çalışması, 6 – 20 Eylül 2002 tarihleri arasında gerçekleşti­rilmiştir. Alan çalışmasına katılan kişilerce yürütülen büro çalışması ise Ekim ayında başlamıştır ve de­vam etmektedir. 2001 döneminde olduğu gibi proje yürütücüsünün danışmanlığı ve denetiminde ikişer kişiden oluşan gruplar, önce yapı adasını tanıtan yerleşim fişleri, ar­dından anıt fişleri hazırlamışlardır. 2001 ve 2002 çalışma dönemleri birlikte düşünüldüğünde Buldan kentsel kültür varlıkları, yerleşim ve anıt olmak üzere toplam 700’ün üzerinde envanter fişi, ayrıca say­dam ve siyah/ beyaz fotoğraf olmak üzere 4500’ün üzerinde film karesi ile belgelenmiştir.
Buldan’ın gerek yerleşim biçimi ge­rekse çoğunluğu konut olan tek ya­pı stoku açısından özgünlüğünü bü­yük ölçüde koruduğu 2001 yılı çalış­masında dile getirilmişti. Buldan’ın Türkiye’nin kültür varlıkları birikimi açısından son derece önemli olan bu özelliğini belgelemek amacında-ki çalışmamız, bu yıl 2001 yılında incelenen alanı çevreleyen dokuya yönlendirilmiştir. 2002 dönemi alan çalışması, geçen yılın gözlemlerini bir kez daha doğrulayan veriler sağlamıştır.

Ayrıca, öngörülmeyen biçimde Yeni Buldan denilen çağ­daş yerleşme bölgesinde erken Cumhuriyet döneminde yapılmış kayda değer mimari özellikleri olan ve yapıların varlığı görülmüş ve tarihi bölgede, envanteri bu yıl tamamla­namayan kesime eklenen bu kültür varlıkları ile birlikte Buldan’da, en az bir sezon daha çalışmayı gerek­tirecek bir birikim olduğu ortaya çıkmıştır.

Dokumasıyla ünlü ilçemiz Buldan, “Yukarı Bucak” olarak bahsedilen bölgede çok sayıda tarihi evler barındırmaktadır. Bu yapıların mimarisi çok çeşitli ve değerli olmasına rağmen, ne yazık ki birçoğu günümüzde kaybolmak üzeredir. Her ne kadar Kaymakamlık tarafından 120’den fazla yapı koruma altına alınmış ve restorasyon için bekliyor olsa da geride bekleyen birçok tarihi Buldan evi var

BULDAN BAĞ EVLERİ

Buldan kırsal mimarlık envan­ter çalışmasının ilk bölümü, kent yerleşmesinin çevresindeki vadi ve tepelerde yer alan bağlar bölgesin­de gerçekleştirilmiştir. Sekiz gün süren saha çalışmasında, Akyar, Vakıf, Bulak, Haydar, Kestane Deresi ile Karadere bağlarında envanter ça­lışması yapılmıştır. Kent merkezinden yürüyerek ulaşı­labilen bu bölgelerde, tepelerde ve vadide yer alan bag evleri geniş araziler içinde konumlanmıştır. Ça­lışma kapsamı içindeki bağlar, kent yerleşmesinin batısında ve güne­yinde yer almaktadır. Bu alanda, bölge sınırlan ve bağ sınırları bir­birlerinden net olarak ayrılama­makta; genelde yollar ve dereler bölgelerin sınırlarını oluştururken arazinin doğal yapısına uygun alçak duvarlar, dereler, setler ya da da yollar bağ sınırlarını tanımlamakta­dır. Arazinin doğal eğimini büyük ölçüde koruyarak setler halinde düzenlenen bağlarda, geniş alanla­rı kaplayan üzüm bağlarının yanı sı­ra çeşitli meyve ağaçlan da bulun­maktadır.
Buldan merkez yerleşmesinin ku­zeybatısındaki vadide yer alan Vakıf bölgesinin bağ evleri, basit ve çok özenli olmayan ahşap ve kagir yığ­ma yapım tekniği ile yapılmış olup mekân boyutları, malzemesi ve mi­mari biçimlenmesiyle doğal çevre ile bütünleşen bir görünüme sahip­tir. Vadi ve tepe yerleşmesini kap­sayan Haydar, Bulak ve Kestane Deresi’nde bulunan bağ evleri mal­zeme ve yapım tekniği ile diğer bağ evlerine benzemekle birlikte, kent manzarasına hâkim konumları ile diğerlerinden farklılaş-maktadırlar.
Buldan’a giriş yolunun batısındaki bölgede bulunan, diğer bölgelere göre daha az engebeli olan ve orta­sından geçen Karadere’den adını alan Karadere bağlarında ise tasa­rım, işçilik ve malzeme açısından daha farklı ve özenli bir mimarinin varlığından söz edilebilir. Bağ evleri, geçmişte nisan – ekim ayları arasındaki dönemde kullanı­lırken günümüzde sadece bağ bo­zumu döneminde, yani ağustos so­nu – ekim başı arasında çok kısa bir süre için kullanılmaktadır. Kapalı bir mekân ile genelde onun önünde yer alan yarı açık ‘ayazlık’ mekânın­dan oluşan bağ evleri, kendi arazi­lerine ve varsa manzaraya yönelik olarak planlanmış yapılardır.

Buldan Yöresel Yemeklerimiz

Patlıcan-Soğan :

Çiğ (yahut közde pişirilmiş) patlıcan ve yeşil biber, (çiğ yahut yağda hafif
kavrulmuş) soğan, domates, peynir ve koyu erik veya nar ekşisi yufka içine
konarak dürüm yapılır. Dürüm dövülmüş çitlembik de konulabilir.

Çağla Dürümü:

Çağla ve taze çitlembik(bedren9 havanda dövülür. Kaynamış yumurta, yeşil
soğan, peynir, maydanoz doğranıp çağla-bedren dövmesi ile karıştırılır, tuz ve
zeytin yağı eklenir, yufka içine konarak dürüm yapılır.

Tere-marul dürümü:

Haşlanmış yumurta ve peynir doğranır; tere, marul, roka, maydanoz, dereotu,
yeşil soğan yufka yerleştirilir, üzerine toz kırmızı biber ekilir, biraz
zeytinyağı dökülür ve dürüm yapılır.

Ovmaç:

Kuru yufka kırıntısı, peynir ve soğan karıştırılır, üzerine su serpilir, avuçta
sıkılır.

Göce Yemeği:

Buğday taş değirmende yarılır yani parçalar halinde kırılır. kırılmış buğday
taneleri yıkanır. su ve tuz konarak kaynatılır. Ateşten indirilir. suyunu
çekince içine sarımsaklı yoğurt konur ve karıştırılır. servis yapılırken üzerine
tavada kırmızı biberle eritilmiş tereyağı dökülür.

Arap Yemeği:

Kuşbaşı doğranmış tavşan eti haşlanır veya kavrulur. Darı unu sıcak suyla
yoğrularak hamur yapılır ve parmak kalınlığında çubuk haline getirilir. bu hamur
çubuk küçük parçacıklara bölünür. Buğday ve darı unundan hazırlanmış tereyağlı
çorba yapılır. Hamur parçacıkları ve tavşan eti bu çorbaya katılır ve pişirilir.

Çentme Yemeği:

Kabak küçük küpler halinde doğranır, tere yağda kavrulur, sonra üzerine yumurta
kırılır ve biraz daha kavrulur.

Küpeç kebabı:

Oğlak veya kuzu eti küpeç içine konur. Küpeçin ağzı hamurla kapatılır ve kor
üzerine konur veya fırına verilir.

Çörek dolması:

Bir gün bekletilerek bayatlaştırılmış yuvarlak fırın ekmeğinin üst
tarafından kabuğu el girecek kadar kesilerek alınır. Buradan ekmeğin içi
boşaltılır. Çıkarılan ekmek içi ufalanır. Kıyma kavrulur, rengi kızarırken içine
tereyağı ve ufalanmış ekmek içi katılarak kavurma işlemine biraz daha devam
olunur. Kavurma işlemi sona yaklaşırken içine iri taneli kırılmış ceviz ve
maydanoz katılır. kavrulmuş olan karışım boşaltılmış ekmeğin içine konur.
kesilmiş kapakta yerine konur. Bir tepsinin içine bir kaç asma çubuğu
yerleştirildikten sonra içi doldurulmuş ekmek çubukları üstüne konur. ekmeğin
üstüne sulandırılmış domates salçası dökülür ve tepsi fırına konur. Bir müddet
sonra sulandırılmış domates salçasından ekmek üstüne biraz daha dökülür ve tepsi
tekrar fırına konur.

Pekmezli Kabak Yemeği:

Kuşbaşı et haşlandıktan veya kavrulduktan sonra içine sert kabak, tereyağı,
su ve akşamdan ıslatılmış nohut eklenir ve kaynatılır. yemek pişirmek üzere iken
içine sıcak pekmez eklenir.

BULDAN ÜRÜNLERi

Buldan antik dönemden beri dokuma ile meşhur olup bu nedenle ticaret merkezi haline gelmiştir. Şimdilerde ise Buldan bezi, peştemal ve otantik dokuma ürünleri ile geleneksel el işi dokuma yanında modern makinaların adapte edilmesi ile hala bir tekstil kentidir.

BULDAN ULAŞIM

Buldan Denizli’nin en büyük ilçelerinden birisi olup Denizli-Alaşehir-Manisa yolu üzerindedir. Denizli otogardan Buldan otobüsleri her saatte haraket ederek karşılıklı seferler düzenlemektedir.